Voorwaarden My Jewellery 6 jarig bestaan Winactie.

1. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van de aanbieders (inclusief dochterondernemingen) en partners of familie van deze medewerkers. Ook eventuele participanten aan de win-actie (zoals adverteerders, sponsors of producenten) behoren hiertoe.

2. De looptijd van de win-actie is t/m begin oktober. My Jewellery heeft de mogelijkheid de winactie te verlengen.

3. My Jewellery kan (indien niet bekend) bij de deelnemer een geldig contactadres opvragen en kan hem verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun identiteit.

4. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

5.. Bij de winactie maken deelnemers kans op de volgende prijzen:

  • Een reisje naar London voor 2 personen met vervoer en 1 overnachting. Deze reis en verblijf wordt geregeld door My Jewellery. De datum voor het reisje kan wordt afgestemd met de winnaars.
  • Een jaar lang gratis sieraden. Dit houdt in dat de winnaar van deze prijs iedere maand voor 50EU sieraden mag uitzoeken. Hiervoor worden verschillende codes verstrekt aan de winnaar, zodat deze zelf iedere maand voor 50EU sieraden kan uitzoeken op de webshop. Deze codes zijn niet geldig op verzendkosten, deze zijn dus voor rekening van de winnaar. De sieraden kunnen enkel online besteld worden en dus niet in een van onze winkel gekocht. De prijs is niet overdraagbaar.
  • 1 Minuut gratis winkelen in een van onze boutiques. De winnaars van deze prijs mogen op een afsproken tijd in afgsproken boutique 1 minuut shoppen. Het maximaal te besteden bedrag tijdens deze minuut winkelen is 200EU. Wanneer men over dit bedrag zit, mag de klant er voor kiezen om bij te betalen of er wordt door de winkelmedewerker willekeurig bepaald welke items niet meetellen voor de actie.
  • Een My Jewellery horloge. Dit horloge kan afwijken van het horloge dat online of op de flyer wordt vertoond. De winnaars dienen hun adresgegevens te geven aan My Jewellery en deze zal binnen een week het horloge opsturen.
  • Een LindaMEIDEN magazine. De winnaars dienen hun adresgegevens te geven aan My Jewellery en deze zal binnen een week het tijdschrift opsturen.

6. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Ook is de prijs niet  overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten 

7. De aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden prijsvragen gedurende de looptijd van de win-actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de win-actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat de aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal door de aanbieder op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar website) bekend worden gemaakt.

8. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de win-actie kunnen worden gestuurd naar info@my-jewellery.com. Vermeld daarbij altijd de naam van de win-actie. De aanbieder zal zo spoedig mogelijk reageren.

9. Deelnemers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn. Deelname is altijd gratis. Deelnemers worden goedgekeurd als de gevraagde gegevens volledig zijn. Ontbrekende gegevens worden tijdens het deelnameproces gevraagd aan de deelnemer. De gegevens mogen door My Jewellery geverifieerd worden. Een deelname is actief zodra het deelnameproces volledig doorlopen.

11. Door deelname aan de Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan My Jewellery om hun namen, alsmede mogelijke foto's/video’s van de prijsuitreiking, voor promotionele doeleinden met betrekking tot de Actie te gebruiken en onder meer via de Website, op de social media pagina’s en de nieuwsbrief van My Jewellery bekend te maken.

12. De door de deelnemers verstrekte (persoons)gegevens worden opgenomen in een bestand van My Jewellery. De (persoons)gegevens worden door My Jewellery gebruikt voor  de uitvoering van de Actie waaronder de trekking van de prijs,  het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen.

13. My Jewellery draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de relevant wet- en regelgeving waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

14. Indien Deelnemer wilt weten welke persoonsgegevens My Jewellery heeft verwerkt kan hij schriftelijk of langs elektronische weg contact met My Jewellery opnemen. Hij kan My Jewellery eveneens verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Wanneer deelnemer geen (e)mailings meer van My Jewellery wenst te ontvangen, kan hij dit eveneens langs schriftelijke of elektronische weg aan My Jewellery meedelen.