• CO2 neutrale verzending
  • 26 boutiques in Nederland!
  • 8.7/10 score Feedback Company

SPARKLING PEOPLE

My Jewellery is begonnen als een door vrouwen geleid familiebedrijf met grote ambitie en passie. Tijdens de reis naar wie we nu zijn, hebben we van veel mensen geleerd en weten we hoe belangrijk het is om te zorgen voor degenen die dicht bij ons staan. We weten zeker dat we samen veel meer kunnen bereiken dan alleen en dat alles wat we als bedrijf bereiken te danken is aan de mensen die hun liefde en kracht in de opbouw van ons merk steken.

Tegelijkertijd erkennen we dat onze verantwoordelijkheid veel verder gaat dan onze directe medewerkers, omdat we ook afhankelijk zijn van een productieketen waar duizenden mensen werken, vooral vrouwen. We vinden het belangrijk dat iedereen die direct of indirect aan onze producten werkt, zich veilig en gewaardeerd voelt. Waar ook ter wereld. Daarom zetten wij ons in om de arbeidsomstandigheden in onze leveringsketen in de gaten te houden en samen met onze leveranciers te werken aan noodzakelijke verbeteringen. Mensen houden ons bedrijf draaiende en daarom hebben we drie hoofddoelen gedefinieerd waarop we ons kunnen richten:

DESK-CSR-SPARKLING-PEOPLE-IMAGE-1-NEW

Duurzame productieketenDESK-CSR-SPARKLING-PEOPLE-IMAGE-2

DOEL 1

Een transparante en traceerbare productieketen.

De fashion en accessoires branche kent een complexe supply chain. Om impact te hebben, moeten we eerst inzicht krijgen in onze keten. Alleen dan kunnen we een open dialoog voeren met leveranciers en samen werken aan de noodzakelijke verbeterpunten. Vanwege de complexiteit richten we ons eerst op onze directe leveranciers, tier-1 leveranciers. Vanwege de goede relatie hebben we daar de meeste invloed. Als we de tier-1 in kaart hebben gebracht, gaan we op onderzoek uit. Het doel op lange termijn is een 100% transparante en traceerbare toeleveringsketen. Dit zal ons helpen om mogelijke risico's in verband met arbeidsomstandigheden te identificeren en te beperken. 

DOEL 2

Eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden in oze productieketen

Wij willen dat iedereen die met of aan onze producten werkt zich veilig en gewaardeerd voelt, waar ook ter wereld. Hoewel wij de productie van onze items uitbesteden aan gespecialiseerde fabrikanten in het Verre Oosten en Turkije, voelen wij ons verantwoordelijk voor de mensen die eraan werken. Wij vinden het belangrijk dat dit onder goede omstandigheden gebeurt. In sommige productielanden is dat niet vanzelfsprekend. Daarom werken wij alleen met fabrikanten die onze gedragscode (Code of Conduct) hebben ondertekend. Deze code is gebaseerd op de Amfori-BSCI code. Door het ondertekenen van deze code verklaren leveranciers zich te houden aan de afspraken. Dit zijn afspraken over o.a. normale werktijden, een schone en veilige werkplek, geen discriminatie en een eerlijk loon. 

Sinds 2021 zijn wij lid van het Business Social Compliance Initiative (BSCI). Dit is een initiatief van bedrijven die zich inzetten om de omstandigheden in hun wereldwijde toeleveringsketen te verbeteren. Dit wordt getoetst aan de hand van punten die door BSCI zijn gedefinieerd en ook in onze gedragscode (Code of Conduct) zijn opgenomen. Deze punten worden gecontroleerd door middel van onafhankelijke controles, ook wel audits genoemd. De volgende punten worden tijdens een audit gecontroleerd:

Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling    •
Eerlijke lonen    •
Gezondheid en veiligheid van werknemers    •
Speciale bescherming voor jonge werknemers    •
Geen dwangarbeid    •
Ethisch zakendoen    •
Geen discriminatie    •
Fatsoenlijke werktijden    •
Geen kinderarbeid    •
Geen onzekere arbeid    •
Bescherming van het milieu    •

Wij beseffen dat de audits een weerspiegeling zijn van de arbeidsomstandigheden op een bepaald tijdstip, op een bepaalde dag. Dat kan een dag later anders zijn. In de nabije toekomst willen we alle werknemers in de fabrieken toegang geven tot een klachtenregeling. Wanneer rechten worden geschonden, kunnen zij dan gebruik maken van een hulplijn. Op die manier kunnen we misstanden opsporen en samen met de betrokken partijen werken aan herstel en preventie. 

influencer trip - summer souvenirs 056

MOB-CSR-SPARKLING-PEOPLE-IMAGE-3-NEW

DOEL 3

Goed werkgeverschap met aandacht voor ieder individu

Dichter bij huis zijn wij verantwoordelijk voor meer dan 600 directe medewerkers, in onze boutiques, in ons warehouse en op ons hoofdkantoor. Wij hechten veel waarde aan vitale en betrokken medewerkers. 

Daarom bieden we op ons hoofdkantoor elke dag een gevarieerde lunch aan, met  focus op vegetarische gerechten. Daarnaast staan er overal op kantoor kratten gevuld met fruit om te pakken. Op woensdagavond bieden we onze collega's de mogelijkheid om op een nabijgelegen sportveld te sporten. Dit is een bootcamp van een uur onder begeleiding van een personal trainer. Dit draagt bij aan een lager ziekteverzuimpercentage en vitale medewerkers. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er ruimte is voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Dit ondersteunen we door middel van online platforms en individuele en team ontwikkel trajecten. Diversiteit en inclusiviteit staan ook hoog op onze agenda. We willen dat iedereen zich welkom voelt bij My Jewellery. Als klant of als medewerker. We zijn er trots op dat 62% van ons managementteam vrouw is. ‘Who run the world?’