Voorwaarden Ibiza trip win-actie

 

1. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van de aanbieders (inclusief dochterondernemingen) en partners of familie van deze medewerkers. Ook eventuele participanten aan de win-actie (zoals adverteerders, sponsors of producenten) behoren hiertoe.

 

2. Je kan meedoen aan de win-actie door op Instagram My Jewellery te volgen, de foto van de win-actie op je Instagramaccount te posten en @myjewellery te vernoemen en taggen in je bericht.


3. De looptijd van de win-actie is van 01-02-2015 t/m 05-03-2015.

 

4. De winnaar zal door middel van een objectieve loting gekozen worden uit de gedeelde foto’s. Meerdere keren meedoen met de win-actie vergroot dus je kans om te winnen.

 

5. My Jewellery zal (indien niet bekend) bij de deelnemer een geldig contactadres opvragen en kan hem verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun identiteit.

 

6. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

 

7. De prijs bestaat uit een trip naar het eiland Ibiza voor 2 personen in de maanden maart, april of mei van 2015 en zal bestaan uit 3 dagen/2 nachten. De reis en het verblijf worden uitgekozen en geboekt door My Jewellery en hierover kan de winnaar geen voorkeur uitspreken.

 

8. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Ook is de prijs niet  overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.

 

9. De winnaar kan tot uiterlijk 1 maand na de bekendmaking op de Instagrampagina van My Jewellery aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

 

10. De aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden prijsvragen gedurende de looptijd van de win-actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de win-actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat de aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal door de aanbieder op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar website) bekend worden gemaakt.

 

11. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de win-actie kunnen worden gestuurd naar info@my-jewellery.com. Vermeld daarbij altijd de naam van de win-actie. De aanbieder zal zo spoedig mogelijk reageren.

 

12. Deelnemers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn. Deelnemers onder de 18 jaar hebben toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan de win-actie. Deelname is altijd gratis. Deelnemers worden goedgekeurd als de gevraagde gegevens volledig zijn. Ontbrekende gegevens worden tijdens het deelnameproces gevraagd aan de deelnemer. De gegevens mogen door My Jewellery geverifieerd worden. Een deelname is actief zodra het deelnameproces volledig doorlopen.

 

13. Door deelname aan de win-actie verleent de winnaar toestemming aan organisator en zijn/haar naam, alsmede mogelijke foto's van de prijsuitreiking, voor promotionele doeleinden met betrekking tot de actie te gebruiken en onder meer via de website, de Facebookpagina, Instagram en de nieuwsbrief van de organisator bekend te maken.

 

14. De door de deelnemers verstrekte (persoons)gegevens worden opgenomen in een bestand van My Jewellery. De (persoons)gegevens worden door de organisatie gebruikt voor de uitvoering van de actie waaronder de trekking van de prijs,  het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen, tenzij daartegen door de deelnemer bezwaar is gemaakt.

 

15. Organisator draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de relevant wet- en regelgeving waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

16. Indien Deelnemer wilt weten welke persoonsgegevens My Jewellery heeft verwerkt kan hij schriftelijk of langs elektronische weg contact met de organisator opnemen. Hij kan organisator eveneens verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Wanneer deelnemer geen (e)mailings meer van organisator wenst te ontvangen, kan hij dit eveneens langs schriftelijke of elektronische weg aan organisator meedelen.